Další zajímavé odkazy

World Evangelical Alliance - www.worldevangelical.org

Křesťanský informační server Christnet - www.christnet.cz

Česká evangelikální aliance - www.ea.cz

EA v zahraničí - http://www.ea.cz/kontakty/ea_zahranici

Snadný přístup k Bibli - www.biblenet.cz